1 – En Dörref äas en Dörref

Dej Zeit erleewd, woù en Dörref noch en Dörref woar
Wenn de Ufank vun d´n 30er Joahren, dat hääschd äam ejschden Dräattel vum vergangene Joahrhonnerd, gebuar beschd, dann häschd dau noch dej Zeit erleewd, woù en Dörref noch en Dörref woar.
Zoù der Teit woar Brottroff, (zu deutsch: Brotdorf, auf hebräisch: Bethlehem), en Ort vun döömoals grööd emoal zwääenhalwdausend Seelen, um Seffersbaach geleeh, denn zweschen Hausbisch un Loùssem vum Hochwald ronner kemmd un mäatten äa Mierzich äan de Soar fließt.

En Dörref äas en Dörref
Aus der Erfahrung vun döömoals säan eich feschd der Määning, dat en Dörref zeneegschd en Dörref äas, wenn döö äam Ort noch jeden jeden kennt, un dat net nur vum Sejn, och mäad´m Nummen.
Wej eich mein ejschd Schritt allään nöö draußen aus der Wunning off de Stroaß verseschd hun, un eich emmes begeend säan, dann hunse gesoad:
-„Dat äas doch em Bergesch Lisa sei Jong“,
oder och:
– „Dat äas de Jong vum Liescher Schwotzen“.
De Leit hun mei Viernummen noch net gewoschd, awer vum wemm eich säan.

En zwääd Zäächen, woùfier en Dööref en Dörref äas, dat betreffd däären hier Käanner.
Wej mir noch bei der Oma äan der Hofstroaß gewunnd hun, soù mäadden äam Dörref zweschen der Kärrisch, der Alt Schoùl un Abels Mill, un wej eich schun e besselschi mej wej krawwele konnd, döö dääd ed meich schun ärrisch nöö debaußem drängen, un ed hot net lang gedauerd, bes eich all Käanner äam ganze Viadel gekannd un mäad hinnen gespilld hun.
Un wej mir klään Käanner soù aus ´em Haus ausbreeche konnten, wej mir den Huafraum vun de Noobern erobern konnten, all dat hot döömoals stattgefonn, och ohne dej Offsichd vun irjendääner erwachsenen Person.

Ma kennd noch en Handvoll annerer Saachen offzellen, dej fier en Dörref schwätzen. Äänd, wat zum Beispill de Gejensatz zweschen em Lewen äan der Stadt un off ´m Lann ausmeschd, dat äas ewen dej direkt Neeh zur Natur.

Awer fier e rischdisch Dörreflewen, döö langd ed net nur, de Natur äan der Neeh ze hun; dat hun vill Städter joo och. Typisch fier dej Bewohner vun ´nem Dörref äas, dat se jeden Daach mäat der Natur äan ´nem engen Lewenskontakt stejhn. Se säan mäat hierer Natur un hieren Dejern emmer zesummen, ob äam Staal, off´m Huaf em ´d Haus eremm, debaußem off der Flur, off der Wiss, off ´m Acker oder äam Waal.

De schlau Leit schwätzen äan soù ´nem Fall sugoar vun ´ner Symbiose; dann nämlich, wemma och dat Gefejhl dööbei hett, dat ma selwer dezoù gehiard, dat ma selwer e Steck Natur äas.

Nun sei, bevor es weiter geht,  noch zu bedenken, ob ein jeder Dörfler sich auch dieses Gefühls des Zusammengehörigseins überhaupt bewußt war; zu bedenken ist, ob die Dorfbewohner von damals unter den zahlreichen widrigen Umständen einer oft so kargen Existenz es sich überhaupt leisten konnten, ein derartiges Gefühl zu hegen!

© Rudolf Engel, 2018