Iwwer ed Lejhnenausroofen

Box hochdtWenn ed en typisch Merkmoal gefft, dat als markant Kennzäächen mein Heimatgemään Brottroff auszeichnet, dann säan ed zwejn alter Bräuch, dej jeed Joahr feschtlich begang gäan, ed Freeschefeschd un ed Lejhnenausroofen.

 Lehnenausroofen – alte Brauch un nau Fescht

Guckt ma iwer ed Joahr weech, wat ed äam Lewen vun oaser Gemään noch un Ereichnisse geft, dej trotz allen Unsträngungen bei der Verstädterong noch e Steck  vun der dörflich kulturellen Ääjenoart offbewoahren, dann äas äan dieser Hinsicht besonnerscht ed Brotdorfer Lehenausrofen ze nennen.

Jeed Joahr zum Ufank vun der Föösendzeit däät seich aus dem Joahrgang vun denne 18jährigen Burschen en Komitee konschtituieren, dat dej Dörchführung vum Lehnenausroofen un zum Schluß och de Lehneball organisiert. Jeden vun denne net verheiroadeten Jongen und Männern geft öffentlich offgeroof un (äan der Rejel per Loùs) mäat ääm vun den ewefalls net verheiroadeten Meedcher und Fraaleit zoù ´nem Pärchin verkuppelt. Dat Lehnenpärchin  äas dömaät soùzesoan verpflichtet, dej foljenden Feschtlichkäten, vor allem den obschließenden Lehneball zesummen ze feiern. Dödefier äas och en ganz bestemmt Wirkungsstätt feschtgesetzt, woù jed Joahr dej kommunal Zermonie stattfend, nämlich off dem Flur äan de Breechkaulen. Dat äas die Stell, woù frejer den Hanf un de Leinen gebrooch gäan säan, un zwoar – soù hääscht ed äan der Brottroffer Bildchronik – äan der Gemeinschaftsärwet vun Jongen un Meedcher.

 

Historische Wurzeln

Eich fröe meich, ob ed en ursächlichen Zesummenhang gefft zweschen dem Hanf- un Leinebreechen äänerseits un dem Brauch vum Lehenausroofen annererseits. Hotten dömoals dej zwää zesummen wej en Oart Eheanbahnungsinstitut fungiert? En ejscht Zäächen, soù ebbes unzehöllen, ergefft seich aus der Tatsaach, dat ma speeder, wej ma den Lehensbrauch hot nommoa offlewen lossen, ewen dej Breechkaulen als Ereichnisort ausgeweehlt hot.

Iwer den historischen Ursprung vum Lehnenausroofen gefft ed recht ennerschiedlich Offassongen. Jedefallls gejhn, nöö e poar Quellen, dej geschichtlich Ufänk vun dem äan Mitteleuropa verbrääteten Brauch bes äan dej kultischen Festivitäten vun de Kelten äan der vorchristlichen Zeit zereck.

Nö Jakob Zewe äas ed Lehenausroofen off den altgermanischen Brautlauf zereckzeführen, woùbei den Heerführer dem Krejer e jonk Meedchin als Gefährtin zoùgeschoùschtert hot.

Karl Conrath berichtet, dat äam Mittelalter gelejentlich, wenn Truppen ausgehuaf gäan säan, dej Brautmeedcher vun dennen onverheiroateten Burschen mäat offgeroof gäan säan, un dann hun sei als öffentlich verlobt gegoll.

Un Heinrich Nießen verweist döroff, dat schun äam 12. Joahrhonnert dä Brauch bestann hot, dat ääm, demm ed schwer gefall äas, seich dem weiblichen Geschlecht ze neehern, dat denn seich dann vun seim Fürscht oder Ortshäar fier e Joahr en Braut hot als Lehen zoùweisen geloss hot.

Äan manchen Orten äan Deitschland woar ed Lehenausroofen un dat Datum vun der Walpurgisnööht gebonn. Dat zeugt dövun, dat ma dä Brauch och mäat der Hexenzauberei vum Mittelalter äan Verbinnung gebröht hot. Soù äas denn dann och vun de Verordnungen vun der Kärrich oder vun de weltlichen Magistraten verbuart gäan.

 

Verbuat und Nauufang äam Dokument vun der Zeitgeschicht

Den Ufang vum Lehenausroofen als alt iwerliwert Brauchtum speziell äan Brottroff, den leßt seich nemmej exakt ermetteln. Ed gefft jedoch Dokumente, dat dat kulturell Frejjoahrsereichnis noch äam 19 Joahrhonnert äan oaser Gemään regelmeeßisch gefleescht gäan äas, jedefalls bes de Preißen komm säan.

Um Ufank vum 20 Joahrhonnert äas  dann mäat  ´ner streng Verordnung dä schejne Brauch dörch de Mierzer Bürgermäschter E. Thiel offiziell verbuart gäan. Denn hot seich och noch äan verschiedenen anneren „sittlichen Angelegenheiten“ mäat  Iwwereifer un preißischer Streng ääan de Weeh gestalt, wej dat de Gustav Regler äan seiner Biographie Das Ohr des Malchus äagehend bericht hot.

Em soù erfreilicher äas dann äam Joahr 1946 en nauen Ufang gefeiert gäan un dat mäat ´nem lewensfoùhen Enthusiasmus. Dej Älleren äam Dörref, dej erennern seich noch mäat Stolz döroff:  Kaum dat den schrecklichste  Krejsch endlich ze Enn woar, dat de Flüchtlinge enner grußen Opfern aus der letscht Evakuierung nommoa zereck, awer dej Iwerlewenden aus em Schlachtfeld noch äan der Kriegsgefangenschaft un dej Scheeden un den Heisern un Stroaßen noch längscht net ganz weechgeraumt woaren, dö hot äam Tal vum Seffersbach schun nommoa nau Lewen ugefang.

Dej Zeit vun soù ´ner dorfkulturellen Wiederbelebung vun meim Heimatort, dej äas vu mir sehr bewoscht erleewt gäan. Dej woar newen denne gewaltijen Ustrengungen äam Wiederaufbau och gekennzäächnet dörrich de verstärkten Drang, seich der Frääd um Lewen äan der nau formierten Dörrefgemeinschaft nommoa dischdisch zoùzewennen. Aus soù ´ner Sehnsucht eraus äas dann och dej Initiative erklärbar, schun äam ejschten Frejjoahr nöm Krejsch denn alten Brauch vum Lehnenausroofen nommoal äan d´Lewen ze roofen.

Ed fängt un, wenn ed donkel geft un vu ganz uawen vun der Kupp vum Reisberrisch e brennend Woanrad äan´d Daal ronner geloss geft. Äan der Zweschenzeit hun seich dej zwoù Hälften vum Lehnenkomitee off dej zwejn Hiwweln häannerm Eisbuar äan der Kaltnackisch etabliert. Fascht ed ganz Dörref äas herbeigeströmt, däät seisch äan de Breechkaulen stauen und lauscht gespannt, wej dat Loùs de Lejhnen verdäält. Äan der ään Komiteegrupp rofft dann e Jong äan´d Sprachrohr:

„Eich gäan, eich gäan!“

Un vun der anner Kupp rooft en anneren zereck:

„Gäaf wemm de welscht!“

Dann zejht denn äänd vun dennen Ziadeln aus ´em Hoat, off dännen all onverheiroad Burschen aus ´em Dörref offgeschriff säan. Off dem annern Hiwwel geft dann e Loùs aus demm Hoat mäat all unverheiroadeden Meedschern verlees.

 

Und sobald ein neues Paar zusammengelost und ausgerufen war, da wurde gerufen:

– „Dit Jooa zur Leeih, neegschd Jooa zur Eeih, iwwerneegschd Jooa e Käand äan der Weejh“.

 

Un sobald en nau Paar zesummegeloùst und ausgeroof aas, da geffd dezoù geroof:

– „Dit Jooa zur Leeih, neegschd Jooa zur Eeih, iwwerneegschd Jooa e Käand äan der Weejh“.

Mir hun ed ejscht Lejhnspoar! Un soù gefft weider verloùst, bes all Lejhnen ausgeroof säan.

Ed geft dann um Wochenend vierm Fösendsonndisch de Lejhneball, zoù demm jede Jongesell sein Lejhn auszefiehren hätt. De Lejhnsbraut hätt als Gejenleischtung em Lejhnspartner en riesisch Brezel aus sejssem Dääch ze backen. Dej Brezel gefft dann mäat off de Lejhneball gehöll un dö zesummem verspeist.

2014 – ein bedauernswerter Ausblick

Grööd ewei  kemmt de Nachricht vun dahaam, dat ed diss Joahr äa Brottroft kään Lejhnenausroofen mej gefft. Dat erstaunt em soù mejh, woù doch rengseremm emmer mejh Ortschaften dej alt kulturell Sitte ewei ejscht nau offhöllen!

Watt äas de Grond fier denn Verzicht? Äas ed en Zäächen vun ´ner fortschreitend Verstädterung, vun der Eventiwwersättigung, säan ed moralisch Bedenken, weil ed Verlejhnen vun Menschen nemmej zeitgemäß äas, weil  dat öffentlich Verkuppeln mäat demm Gedanken vun Emanzipation und Ääjenstännischkäät nemmej vereinbar äas?

Dat scheint alles plausiwel; doch jede Verloscht vun kulturellen Reminszenzen aus em Dörref äas rescht bedauerlich.

© Rudolf Engel 2014

⇒ zur hochdeutschen Version

 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s