Wejen em Hitler den Aasch verselld…

Wej mei Papp mir wejen em Hitler den Aasch verselld hot – oder die Straße des 13. Januar, „ein Geschenk des Führers“

Seit ´em 13. Januar 1935, un demm Daach, woù iwwer 90 % vun de Saarlännern gejen de status quo un fier d´n Hitler oofgestemmd hotten, döö äas äam ganze Lann en besonnerschd reech Baudeedichkäät loasgang. Se hot als en nöödreechlich Wahlgeschenk gegoll; woar awer dej politisch Vorentscheidung fier de Bau vum Westwall, denn bereits drei Joahr speeder äagesetzt hot.

Eich wääß noch,

wej äam Frejjoahr 1937, zur selwischd Zeit wej mein Ufang äan der Schoùl, dej großdeutsche Geschichte och äan oas Dörrefidyll um Rann vum Hochwald eräagebrooch äas, un zwoar äa Gestalt vun Kolomnnen vun riesijen Laschdween, vun schwere Baggern, langäremlijen Baukränen, alles emsisch bereit, fier äan der Bruchwiss en nau Siedlung ze bauen, genand: „Straße des 13. Januars“ – en Dank vum Führer…

Soú wääß eich noch,

wej äan körzer Zeit off der Wiis vun der Gemään drei oder vejer riesisch gruuß Haufen enstann säan, dej äänen vu ruudem Sand, dej annern vun helle Kieselstäänen, jeden Daach weider un weider offgeschott säan, soù emmer grießer un grießer un seich schließlich zoù mächdijen Berrichkejeln hejchgebaut hun…

Genausoù wääß eich noch sehr goad,

wej mir Käanner, wenn off der Baustell vum Hitler Feieroowend woar, wej mir emmer nommoal vun nauem off dej riesisch Pyramiden vu Sand un Kies eroffgekrawwelt säan, fier off ´em Hennern eronner ze rudschen…

Un wej heed eich vergäassen kennen,

wej eich oowends haam komm säan, wej de Mamm gegrommeld un de Papp sei Giardel loas gemaach un meich verdreesch hot, weil mein Box ganz dreckisch woar und häannen e gruuß Looch hot.

© rudi 2015

Zu 13. Januar 1935 – Siehe auch:

Wie das Saarland „Heim ins Reich“ kam… Vun Dahaam mit einem Zeitzeugenbericht: „Eine Puppe Namens Status Quo“

StatusQuo1b

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s